Συχνες ερωτησεις

JohnVar Presets are photo & video filters that you can apply to your photos with one touch, as you do in apps like VSCO, Instagram, etc. However, the JohnVar Photo Presets are designed to work on the most professional editing app, Adobe Lightroom! Lightroom is used by most professional photographers, influencers, designers etc to edit their photos. Our Video Presets, are compatible with the best video editing app, VN. The

JohnVar Presets is the best way to create a beautiful consistent Instagram feed with ONE touch only! This not only saves you much time when editing photos but the best thing is that no prior editing knowledge is required to use them!

After purchasing one of our collections, you will automatically receive an email with links to download your presets. You can then follow the steps in the installation guides HERE to install and use the JohnVar Presets. If you need assistance downloading or installing the JohnVar Presets, contact us. We'll get back to you asap!

Upon purchase, you get lifetime access to your JohnVar Presets. This means that you can use the presets as long as you like, there is no expiration date and no subscription. Even if you lose your presets, we will send them back to you for free!

After purchasing JohnVar Presets, links to download your presets will be sent instantly to your email.

If you change your device or delete the Lightroom or VN app, you might lose your installed presets. However, there are two ways to retrieve your installed presets. First, try logging into Lightroom or VN with the same account that you installed the presets and check if the presets are automatically synced on your new device. If not, you will have to install them again. In this case, you need to follow the installation instructions HERE and re-install the presets on your device. If you are missing the installation files, please contact us and we will send them to you again.

You can find all Installation Guides & Tips HERE.

No. The JohnVar Presets in fact enhance the details of your photos and videos without affecting their quality. Please note, that the higher the quality of your photo or video, the better the final editing result will be.

To use JohnVar Presets, you will need to download & install the Adobe Lightroom on your mobile to edit your photos, and the VN app to edit your videos (free on AppStore & GooglePlay). No subscription and no other extra costs are required to use our presets.

Since presets are digital goods and cannot be returned, we are unable to issue refunds. If you are unhappy with the editing results, or if you have some trouble installing/using JohnVar Presets , please contact us at hello@johnvar.com or DM @johnvarpresets and we will get back to you asap.

Your billing address is required by the financial institution to approve online transactions.

The billing address is used to verify customer's identity and prevent credit card fraud. The billing address is required even when you order digital products online that do not require a delivery (e.g. airplane tickets). We will not use nor send anything to this address.

Yes! Just add the Video Presets of our Collections to your order. You can then install and use the JohnVar Video Presets in the free VN app on your smartphone.

Absolutely! JohnVar Presets are specifically designed specifically for mobile photos & videos! By using our presets you can get high quality photos & videos without having to pay for any expensive camera equipment.

Of course! JohnVar Presets can be installed on all smartphone devices (Android & iPhone).

Yes, all presets can be used on the Desktop version of Lightroom as well. Our Video Presets are compatible with the desktop version of DaVinci and Premiere Pro. If you need help installing them, please contact us and we'll help you through.

Δεν μπορώ να βρω την ερώτηση μου

Στείλτε μας την ερώτησή σας στο hello@johnvar.com ή @johnvarpresets στο Instagram.

COLLECTIONS

Τα Signature Presets μας.
Cyclades Collection (NEW!)
Cyclades Collection (NEW!)
Cyclades Collection (NEW!)
Cyclades Collection (NEW!)
Cyclades Collection (NEW!)
Cyclades Collection (NEW!)
Cyclades Collection (NEW!)
Cyclades Collection (NEW!)
Cyclades Collection (NEW!)
Cyclades Collection (NEW!)
Cyclades Collection (NEW!)
Cyclades Collection (NEW!)
Cyclades Collection (NEW!)

Cyclades Collection (NEW!)

Cart
Summer Dream Collection
Summer Dream Collection
Summer Dream Collection
Summer Dream Collection
Summer Dream Collection
Summer Dream Collection
Summer Dream Collection
Summer Dream Collection
Summer Dream Collection
Summer Dream Collection
Summer Dream Collection
Summer Dream Collection

Summer Dream Collection

Cart
Greek Islands Collection
Greek Islands Collection
Greek Islands Collection
Greek Islands Collection
Greek Islands Collection
Greek Islands Collection
Greek Islands Collection
Greek Islands Collection
Greek Islands Collection
Greek Islands Collection
Greek Islands Collection
Greek Islands Collection

Greek Islands Collection

Cart
Mexico Collection
Mexico Collection
Mexico Collection
Mexico Collection
Mexico Collection
Mexico Collection
Mexico Collection
Mexico Collection
Mexico Collection
Mexico Collection
Mexico Collection
Mexico Collection

Mexico Collection

Cart
Film Collection
Film Collection
Film Collection
Film Collection
Film Collection
Film Collection
Film Collection
Film Collection
Film Collection
Film Collection
Film Collection
Film Collection

Film Collection

Cart
No Filter Collection
No Filter Collection
No Filter Collection
No Filter Collection
No Filter Collection
No Filter Collection
No Filter Collection
No Filter Collection
No Filter Collection
No Filter Collection
No Filter Collection
No Filter Collection

No Filter Collection

Cart
Travel Essentials Collection
Travel Essentials Collection
Travel Essentials Collection
Travel Essentials Collection
Travel Essentials Collection
Travel Essentials Collection
Travel Essentials Collection
Travel Essentials Collection
Travel Essentials Collection
Travel Essentials Collection
Travel Essentials Collection
Travel Essentials Collection

Travel Essentials Collection

Cart